Om

Lifetime Cruisers

Fagersta

 

Vi är en veteranfordons och nostalgiklubb

Undrar ni något eller vill ni bli medlem?

 

Maila oss på:

lifetimecruisers@outlook.com

 

Styrelsen

 

 

 

ORDFÖRANDE:

Ulrika Skoglund

VICE ORDFÖRANDE:

Håkan Karlström

SEKRETERARE:

Marlene Östlund

KASSÖR:

Ann-Catrine Åslund

LEDAMOT:

Kenth Berg

LEDAMOT:

Leif Åhs

LEDAMOT:

Birgitta Johansson

SUPPLEANT:

Christer Winberg

SUPPLEANT:

Mattias Hansson

VALBEREDNING:

Marie Sääf

VALBEREDNING:

Anneli Igelström

MEDLEMSAVGIFTER 2017:

ENSKILDMEDLEM:

250 KR

FAMILJEMEDLEM:

400 KR

STÖDMEDLEM:

100 KR

Betalas in på bankgiro nr 519-7173

eller Swish 123 651 11 41

Glöm inte ange namn eller medlemsnummer

Lifetime Cruisers

Aspvägen 23

737 45 Fagersta