Om

Vi är en veteranfordons och nostalgiklubb

Undrar ni något eller vill ni bli medlem?

 

Maila oss på:

 

ORDFÖRANDE:

Ulrika Skoglund

VICE ORDFÖRANDE:

Håkan Karlström

SEKRETERARE:

Marie Sääf-Figrell

KASSÖR:

Karina Olsson

LEDAMOT:

Kenth Berg

LEDAMOT:

Leif Åhs

LEDAMOT:

Ari Ärves

SUPPLEANT:

Christer Winberg

SUPPLEANT:

Lena Karlström

VALBEREDNING:

Anneli Igelström

VALBEREDNING:

Vakant

Lifetime Cruisers

Aspvägen 23

737 45 Fagersta

MEDLEMSAVGIFTER 2018:

 

Betalas in på bankgiro nr 519-7173

eller Swish 123 651 11 41

Glöm inte ange namn eller medlemsnummer

ENSKILDMEDLEM:

250 KR

FAMILJEMEDLEM:

400 KR

STÖDMEDLEM:

100 KR

STYRELSEN

Lifetime Cruisers

Fagersta